Máy bán tự động B9

2,200,000

Máy ép miệng ly 700ml